Logo

Tiraspol: Mission completed!

FN-oppdraget i barnehage/skule nr 44 i Tiraspol er avslutta. Teamet frå Synssenteret har sjekka synet til samtleg born. Alle som trong det, har fått nye briller. Nr 44 har fått nytt og moderne basisutstyr. Borna er glade, foreldra begeistra, og personalet takksame. Vel blåst, Tatiana, Ludmila og Hans Bjørn! . Ecaterina (12) hadde ein ekstremt vanskeleg diagnose.
Les meir

Bravo for Mihaela!

Familien til 11 år gamle Mihaela har kjøpt to geiter og ein gris, lagt inn vatn på eigedommen, sett opp nytt gjerde, kjøpt ved til neste vinter og  starta våronna. Den vesle familien er full av livsvilje og pågangsmot takk vera pengar frå julegåveprosjektet. Foto: Mihela vaskar hendene i rennande vatn. Julegåveprosjektvatn!
Les meir
Rodica (33) er åleinemor med tre jenter; tvillingar på 6 pluss ein 13-åring. Begge tvillingane har CP.  Den eine er i tillegg sterkt synshemma. Begge har svekka immunforsvar. Lungene sviktar. Ofte må ei av jentene hentast i ambulanse.  Pappa har reist sin veg. Han greidde ikkje ta ansvar for jentene sine. Søskenflokken treng mamma Rodica 100 prosent. Livet er tøft for Rodica. Men ho er tøff tilbake: - I climb the mountains for my children, seier ho. Borna betyr alt!
Les meir
Det moldovske Justisdepartementet har tildelt Hans Bjørn Bakketeig æresdiplom for arbeidet han og organisasjonen Hjelp Moldova har utført mellom innsette i moldovske fengsel. I alt har omlag 250 fangar i to fengsel fått undersøkt synet av Hans Bjørn og medarbeidarane hans. Omlag halvparten av fangane har fått hjelp i form av briller eller andre optiske hjelpemiddel.
Les meir

Lykken er: Ei elektronisk lupe

Natalia Gaidari (29) er sterkt svaksynt, men jobbar likevel som lærar ved blindeskolen i Balti. I dag jubla ho over si nye elektronisk lupe. Eit slikt instrumentet  har ho har ønskt seg lenge. Lupa gjer lesing og undervising lettare for henne, og er til stor hjelp når ho rettar oppgåver.
Bilde: Natalia jublar over den nye elektroniske lupa.

Les meir
FN-prosjektet Hjelp Moldova utfører i Barnehage nr 44 i Tiraspol, (hovudstaden i Transnistria), går mot slutten. Den 6. februar sende TV-stasjonen TSV i Tiraspol eit innslag som oppsummerte arbeidet der Tatiana Ghidirimshi og Hans Bjørn Bakketeig har vore fagleg ansvarlege. . Klikk på pilen på bildet under og start sendinga frå TSV.  Innslaget  frå Barnehage nr 44 tek til etter ca 5 minutt og 40 sekunder.
Les meir

– Another interesting working week!

Tittelen er henta frå Tatiana Ghidirimshi si Facebook-side der ho har lagt ut bilde frå noko av programmet ho og Hans Bjørn Bakketeig har gjennomført for Hjelp Moldova i veka som gjekk. Heime i gamlelandet må vi berre gje dei to honnør for godt utført arbeid! Bildet: Tatiana med ein ung pasient på Senteret
Les meir

Nytt utstyr til Municipal

Municipal Universitetsjukehus har fått eit splitter nytt instrument for måling av styrke på linsa i auga. Instrumentet er naudsynt for operasjon av grå stær der pasienten får ny linse. Gleda var stor då Hans Bjørn og Tatiana troppa opp ved sjukehuset og overleverte gåva sist veke. Hans Bjørn overleverer nytt måleinstrument til overlege Valentina Lupin.
Les meir

Nr 74: Tilbygget ferdig!

Jubelen står i taket i Barnehage nr 74 i Chisinau. Endeleg er det etterlenkta tilbygget ferdig. Dei nye romma er i ferd med å takast i bruk. Hans Bjørn fortel: -Det er heilt fantastisk å sjå kor flott det er blitt. Alle er begeistra og fulle av optimisme. Personalet har delteke aktivt i sluttarbeidet med tapetisering og maling.  I mars vert det offisiell opning, men lokala vert tekne i bruk med det aller første. Bildet: Styrar Liuba viser Hans Bjørn rundt i dei nye romma.
Les meir

Takk for generøse julegåvepengar

Julegåveprosjektet 2014 vart ein stor suksess. Kasserar Astrid Daae Kristiansen har talt opp nær 50.000 kroner! Midlane skal nyttast til beste for familiane som vart omtalte i brevet som vart laga i samband med presentasjonen av prosjektet. Hjelp Moldova vil med dette retta stor takk til alle gjevarane. Bildet: Vesle Mihaela og hennar famile har nett fått innlagt vatn finansiert av julegåvepengar. Her saman med Tatiana Ghidirimshi.  
Les meir