Logo

Innertiar for tre

Åtte svaksynte pasientar fekk nye briller i går (28. mai). Her er tre av dei, med ein ting felles: Synshjelpa har gitt dei nye muligheiter. No kan dei alle, som fullverdige borgarar i Republikken Moldova, ta del i normale, vanlege samfunnsaktivitetar. Ana (22), den vesle landsbyjenta, trudde ho aldri kunne studera på universitetet i hovudstaden. Men det kan ho!
Les meir

Gjennombrot for nye lokale!

Gladmelding frå Moldova i dag: På møte med statssekretæren i Helsedepartementet fekk vi stadfesta at departementet har til hensikt å gje oss funksjonelle lokale på 200 m2 ved Repulican-hospitalet (det moldovske "Rikshospitalet"). - Dette er i samsvar med våre ønskje og behov.  27.mai vil bli ein merkedag og ein gledens dag i vår historie, seier Hans Bjørn Bakketeig.
Les meir

Bursdag gav 20 000 til Nr 74

I staden for gåver til 80 års dagen sin, ønskte Årne Kåstad pengar til Barnehage Nr 74 i Chisinau. Resultat:  20.000 friske kroner til nytt utstyr i barnehagen! Bildet: Arne på 80-års dagen
Les meir

Arne Kåstad 80 år

Den 28. april 2015 fylde Arne Kåstad 80 år. Den spreke pensjonisten var i ein 10 års periode leiar for Hjelp Moldova. Det var Arne som sto i spissen for å endra organisasjon frå å driva med naudhjelp til å bygga opp eit nasjonalt system for integrering og rehabilitering av synshemma i Moldova. . I 2008 fekk Arne Kåstad Kongens fortenestemedalje for innsatsen i Moldova.
Les meir

Ein veldig spesiell dag …

Sundag 3. mai 2015 vart ein minnerik dag for dei handicappa tvillingane Ludmilla og Anastasia, storesøster Gabriella og mamma Rodica. Den vesle familien er ein av dei som får hjelp og støtte frå Julegåveprosjektet til Hjelp Moldova. Jentene hadde nok drøymt om tivoli, brus og pizza, men at draumen skulle gå i oppfylling, var nesten ikkje til å tru. Les Hans Bjørn sitt referat frå draumedagen under:
Les meir

Takk, Purcari for “Takk, Norge”

Følg lenka og sjå den artige filmen vinhuset Purcari sør i Moldova har laga. Purcari er leverandør til det britiske kongehuset. Vinar frå Purcari får du no kjøpt på Vinmonopolet.
Les meir

Julegåvehjelp til Pavel

Pavel er blitt 26 år, han er sterkt funksjonshemma og er med i julegåveprosjektet vårt i Hjelp Moldova. Mora, Maria Stefirta, har stelt sonen sin med omsorg og kjærleik sidan han vart fødd. For eit år sidan fekk Maria lymfekreft.
Les meir

Dette var ein aprilspøk….

Etter mange års kamp har Hjelp Moldova endeleg fått fullt gjennomslag overfor moldovske styresmakter: Nye lokale på 250 m2, løn frå staten og nyrenovert leiligheit til rådvelde.
Les meir

To sider i “Strilen”

Lenke til artiklar om julegåveprosjektet og opninga av nr 74 i avisa "Strilen": 2015 03 25 Hjelp Moldova i Strilen 25 mars 2015 side for side
Les meir

Nr 74 i “Midtsiden”

Nettavisa "Midtsiden" på Os omtalar i dag opninga av tilbygget i Barnehage nr 74: http://www.midtsiden.no/tilbygget-ferdig Bildet: Det norske flagget på plass i Nr 74
Les meir