Logo
Frå Grieg Foundation har vi i dag, 14. januar 2011, fått brev med denne fantastiske teksten: "Takk for søknadsbrev av 1/11-10 med informasjon om det gode arbeid som gjøres for synshemmede i Moldova.  Søknaden har nå vært behandlet i Grieg Foundations styre, og vi har gleden av å meddele at vår stiftelse vil bidra med: NOK 400.000,- Vi ønsker lykke til videre." Vennlig hilsen GRIEG FOUNDATION, Per Grieg sr
Les meir
Dokumentarfilmen”Europas bakgård”, laga av Ida Kleppe i Corax film i nært samarbeid med Hjelp Moldova, har vunne pris for beste internasjonale dokumentarfilm på WT Os Intenasjonale Filmfestival på Os.  Utdrag frå filmen vert vist på årsmøtet til Hjelp Moldova 27. februar 2011. Bildet: Olia er ei av dei fire kvinnene vi møter i filmen. Ho greier seg sjøl på garden sin og har mista trua på mannfolk etter å ha overlevt fleire ektemenn.
Les meir
Julegåveprosjektet 2010  fekk inn over 17.000 kroner! Søskenparet Ana (12) og Andrej (9) har i god tid før jul fått seg nye sko for julegåvepengar frå Norge. Dei foreldrelause søskena er mellom dei som får nyta godt av midlane frå Hjelp Moldova sitt Julegåveprosjekt.   Bildet: Ana og Andrej fekk møte julenissen framfor det store juletreet på torget i Chisinau.
Les meir
Årsmøte 2011 Neste årsmøte i Hjelp Moldova vert halde sundag 27. februar 2011 kl 18.00 i lokala til Hjelpemiddelsentralen (NAV)  på Kokstad.
Les meir

Hans Bjørn valobservatør i Moldova

Hans Bjørn Bakketeig, leiar for Hjelp Moldova, var til stades under parlamentvalet 28. november 2010 for å observera forholda for blinde som ønskte å stemma. – Eg er imponert over måten dei gjorde dette på. Det var enkelt og tillitsvekkjande, seier Hans Bjørn som også fortel om stor medieinteresse for opplegget. 
Les meir

Julegåveprosjektet 2010

Julegåveprosjektet held fram også i 2010. Medlemmer og andre kan kjøpa ”aksjebrev” som alternativ julegåve. Pengane som kjem inn, vert nytta for trengande familiar eller enkeltpersonar med tanke på å gje dei eit løft i juletida. Prosjektet har betydd mykje for ei rekkje vanskelegstilde dei siste åra; både i form av pengar/mat/utstyr, men det har også betydd mykje for mottakarane at det er nokon som tenkjer på dei. Lenke til: 2010 Hjelp Moldova - julegavetips 2010 Bildet: Maria Stefirta har fått hjelp fra julegaveprosjektet de tre siste årene. Moren har ofret alt for å ta seg av den 20 år gamle multihandikappede sønnen Pavel  fra han ble født. Les mer om familien i Julegavetipset på lenken over.
Les meir
Tidlig i.november gikk den 9. basaren til inntekt for barnehjem nr 74 i Chisinau av stabelen: Kr 32.259,50 går uavkortet til barnehjemmet. Der sparer de for å kunne bygge ny gymfløy som et tilbygg til eksisterende bygning (se bildet til venstre).
Les meir

Byrknes Auto støtter Hjelp Moldova

Sju representanter fra Byrknes Auto var med på oktoberturen 2010; fem for første gang. Inntrykkene var mange alt fra dag 1. Tore Johansen, tollansvarlig i Byrknes Auto, har skrevet reisebrev der han formidler sine inntrykk etter turen. Bildet til venstre viser 12 år gamle Ana. Av alle de møtte gjorde hun sterkest inntrykk.
Les meir
Arne Kåstad, mangeårig leiar for Hjelp Moldova, er heidra med Hans Majestet Kongens fortenestemedalje i sølv. Bakgrunnen for tildelinga var først og fremst Arne sin humanitære innsast gjennnom mange år som leiar for "Hjelp Moldova".
Les meir