Logo

Flere ungdommer satser på optometristudiet

Denne høsten startet tredje kull studenter på optometristudiet i Moldova. Totalt er de nå ca. 40 studenter fordelt på tre kull. 16 av dem startet denne høsten.

– Det er fantastisk at vi har rekruttering til optometristudiet. Dette lover godt for god synshjelp i Moldova i fremtiden, sier Hans Bjørn Bakketeig, som per d.d. er den eneste optikeren der.

– Når det første kullet er uteksaminert – dvs. i mai 2020 – står heldigvis både det offentlige og private klare til å ta imot de første optometristene. Og flere jobber er klare allerede, så dette blir viktig, spesielt for primærhelsetjenesten, forteller Hans Bjørn.

Nye-studenter-2019_HBB

Årets nye studenter ble spurt om hvorfor de valgte optometri. Ingen av dem hadde noen tilknytning til øyehelse, men synes det er spennende å være en del av et nytt fakultet på medisinsk universitet i Chisinau. De synes også at det er utfordrende at studiet inneholder flere viktige elementer: både teknikk, helse og behandling av mennesker.

– Det at vi kan hjelpe andre mennesker til å se, er flott, konstaterer studentene.

Nye-studenter-2019_2

Nå er alle de tre klassetrinnene i gang med planlegging av Verdens synsdag, torsdag 10. oktober.

 

Les mer om Moldova og bakgrunnen for optikerutdanningen i Optikeren nr. 3-2018: Moldova – landet uten optikere.

 

Tekst: Ingunn E. Bakketeig
Foto: Hans Bjørn Bakketeig