Logo

Feiring av 10-årsjubileum og Verdens synsdag

Verdens synsdag feires hvert år den andre torsdagen i oktober, og engasjerer fagfolk og personer med synsproblem i hele verden. På synssenteret vårt i Chisinau markerte vi dagen med to viktige aktiviteter: Synssenterets 10-årsjubileum og en «flashmob» av optikerstudentene. Slagordene «Vision first» og «Syn har prioritet» gjenspeiler at synet er vår viktigste sans – ca. 80 % av sanseinntrykkene våre kommer via synet. Torsdag 10. oktober startet med at alle tre kullene fra optometriutdanningen hadde en «flashmob» utenfor medisinsk universitet i Chisinau der de presenterte behovet for god øyehelse. Både presse og andre interesserte var til stede. Flashmob-2019_web Deretter hadde vi et seminar og feiring av dagen og 10-årsjubileet vårt på rehabiliteringssykehuset «Crepor» hvor Low Vision-senteret holder til. Nærmere hundre personer var til stede på seminaret som var arrangert av synssenteret i samarbeid med Hjelp Moldova. Jubileum_2_alle_LVC_web Under jubileumsmarkeringen presenterte vi noe av synssenterets aktiviteter disse ti årene og litt om aktiviteten før senteret ble etablert:
  • Synssenteret har per i dag registrert og behandlet over 9000 personer med moderate og alvorlige synsproblemer, 1/3 av dem er barn. Fra perioden før etableringen av senteret er det ytterligere flere tusen som har fått hjelp.
  • Over 6000 optiske hjelpemidler er delt ut, hvorav 437 lese-tv-er.
  • Flere enn hundre barn og unge med syn under 10 % har blitt innlemmet i vanlige skoler/utdanningsinstitusjoner.
  • Hjelp Moldova har sammen med Low Vision-senteret hatt ansvar for å utruste sykehus, poliklinikker og medisinsk universitet med utstyr for utredning, operasjoner og behandling.
  • Søkelyset ble satt på at senteret og synshjelp blir bærekraftig i fremtiden og at moldovske myndigheter må ta et større ansvar.
Noen av pasientene på synssenteret fortalte sterke historier om sine barrièrer og utfordringer, og hva som hadde skjedd uten hjelp. Flere av våre samarbeidspartnere holdt tale, og mange ytret sin takknemlighet både med ord og blomster. Jubileum_sterk-historie_1_LVC På arrangementet deltok både representanter fra FN, helsedepartementet, departementet for utdanning, kultur og forskning, det medisinske universitetet "Nicolae Testemițanu", blindeskolen og -forbundet, senteret for multifunksjonshemmede barn "Voinicel ", foreningen for unge med diabetes, barn og unge med synsproblemer og deres familier pluss flere andre viktige og gode samarbeidspartnere. Representanter fra Hjelp Moldova var selvsagt også til stede på markeringen. Syn har prioritet! Verdens-synsdag-2019_team-LVC_w Tekst og foto: Hans Bjørn Bakketeig og de ansatte på synssenteret